top of page

Inschrijven

Wil jij ook dansen bij Dansclub Scratch! vzw? 

In september kan je bij ons GRATIS proeflessen volgen. Zo kan je daarna nog bepalen of en voor welke les je je wil inschrijven. Download het inschrijvingsformulier HIER  en breng het mee naar de proefles of mail het vooraf naar contacteren@dansclub-scratch.be.  

 

Wenst men de lessen na de proefles verder te blijven volgen, dan wordt dit formulier  omgezet naar een definitieve inschijving na betaling van het lidgeld. Zoniet dan wordt het formulier na 2 weken vernietigd 

000 kopie 2_edited.png
 • Het lidgeld kan betaald worden per lesjaar of per periode (september/december) (januari/juni). Prijzen lidgeld op aanvraag.

 • Naast het lidgeld dient er ook een de bijdrage voor Danssport Vlaanderen= Dansliga (VERZEKERING) betaald te worden. De leden van de  countrygroep betalen de verzekering bij aanvang van het nieuwe lesjaar. Deze jaarbijdrage is verplicht en bedraagt:

  • *  7€ voor – 18j

  • * 10€ voor + 18j

 • 2 of meer leden uit hetzelfde gezin (zelfde adres) krijgen 3€ korting/persoon (niet van toepassing voor countrydance)

 • Leden die 2 of meerdere dansstijlen volgen krijgen een korting  van 5€/dansstijl

 • Bij contante betaling tijdens de opendeurdagen ontvangt men een korting van 3€/ periode of 10€/jaar

 • Bij latere aansluiting wordt het lidgeld herberekend. De bijdrage voor de verzekering blijft ongewijzigd

 • De meeste ziekenfondsen betalen ieder jaar een deel van het lidgeld terug. Attesten hiervoor kunnen bekomen worden NA ontvangst van het lidgeld

 • In vele gevallen kunnen OCMW-klanten een beroep doen op een sportcheque. Wij vullen deze documenten graag samen in zodat je deze kan indienen bij jouw OCMW.

 • Heb je moeilijkheden om het inschrijvingsgeld te betalen? Graag bekijken we met jou of een afbetalingsplan mogelijk is.

000 kopie_edited.png
bottom of page