top of page

Inschrijven

Wil jij ook dansen bij Dansclub Scratch! vzw?

Breng het inschrijvingsformulier mee daar je eerste les om je meteen in te schrijven. Het inschrijvingsformulier downloaden doe je HIER. Doormailen kan ook naar [email protected]

000 kopie 2_edited.png
 • Het lidgeld kan betaald worden per lesjaar of per periode (september/december) (januari/juni). Prijzen lidgeld op aanvraag.

 • Naast het lidgeld dient er ook een de bijdrage voor Danssport Vlaanderen= Dansliga (VERZEKERING) betaald te worden. De leden van de  countrygroep betalen de verzekering bij aanvang van het nieuwe lesjaar. Deze jaarbijdrage is verplicht en bedraagt:

  • * 5€ voor – 18j

  • * 9€ voor + 18j

 • 2 of meer leden uit hetzelfde gezin (zelfde adres) krijgen 3€ korting/persoon (niet van toepassing voor countrydance)

 • Leden die 2 of meerdere dansstijlen volgen krijgen een korting  van 5€/dansstijl

 • Bij contante betaling tijdens de opendeurdagen ontvangt men een korting van 3€/ periode of 10€/jaar

 • Bij latere aansluiting wordt het lidgeld herberekend. De bijdrage voor de verzekering blijft ongewijzigd

 • De meeste ziekenfondsen betalen ieder jaar een deel van het lidgeld terug. Attesten hiervoor kunnen bekomen worden NA ontvangst van het lidgeld

 • In vele gevallen kunnen OCMW-klanten een beroep doen op een sportcheque. Wij vullen deze documenten graag samen in zodat je deze kan indienen bij jouw OCMW.

 • Heb je moeilijkheden om het inschrijvingsgeld te betalen? Graag bekijken we met jou of een afbetalingsplan mogelijk is.

000 kopie_edited.png
bottom of page