top of page

Huisreglement

 • Door betaling van het lidgeld en de Danssport Vlaanderen-bijdrage verklaart men de inhoud van dit reglement te kennen en ermee akkoord te zijn.

 • Wijzigingen in adres, telefoonnummer of e-mailadres dienen zo spoedig mogelijk door te worden gegeven.

 • De kalender wordt opgesteld voor de aanvang van de periode. Er kunnen dus tijdens het jaar wijzigingen aangebracht worden. Deze zullen tijdens de lessen, via whatsapp en per mail en via de website meegedeeld worden. Een aangepaste kalender is steeds terug te vinden op onze website www.dansclub-scratch.be

 • Dansclub Scratch!, haar lesgevers en bestuursleden kunnen geen opvang bieden voor en na de lessen. 

 • Cursussen voor minder dan 5 personen gaan niet door.

 • Leden van Dansclub Scratch! en ouders verklaren zich ermee akkoord dat foto’s en filmpjes van de activiteiten kunnen gepubliceerd worden.

 • Het is ten strengste verboden filmpjes betreffende alle activiteiten van de dansclub op Social Media te plaatsen zonder toestemmening van het bestuur.

 • De docenten bepalen, samen in overleg met bestuur, de indeling van de groepen. Zij houden hierbij in de eerste plaats rekening met de competenties, leeftijden zijn minder belangrijk.

 • Pestgedrag wordt in onze dansclub niet getolereerd en kan aanleiding geven tot uitsluiting

 • Meningsverschillen en ruzies tussen leden/ouders/docenten dienen buiten de dansclub gehouden te worden.

 • Zoals vermeld in de statuten kan de uitsluiting van een lid slechts uitgesproken worden door het bestuur. Dit enkel na een ernstige inbreuk tegenover de vereniging, evenwel na de betrokkene(n) eerst gehoord te hebben.

 • Dansclub Scratch! Vzw behoudt zich het recht voor om verdere toegang tot de dansclub te weigeren aan personen die zich niet aan dit reglement en de gemaakte afspraken houden.

 • Om de lessen niet te storen en de dansers niet af te leiden worden er geen toeschouwers in de danslokalen toegelaten. Enkel de opendeurdagen zijn hierop een uitzondering. Er mag wel toegekeken worden vanuit de gang, voor zover de lessen niet worden gestoord.

 • Toegang tot het materialenlokaal is enkel toegestaan voor het ophalen van materiaal (matten) en dit onder toezicht van een docent(e).

 • Het gebruik van GSM toestellen is niet toegelaten tijdens de lessen. Men kan ze eventueel ter bewaring afgeven in de kantine. Wegens het gebruik van de muziek wordt hierop enkel een uitzondering gemaakt voor de docenten.

 • Roken is in geen enkel lokaal van het gebouw toegelaten. Ook op de speelplaats is er een rookverbod..

 • Eten (ook chips) is niet toegelaten In de kleedkamers en danslokalen. Snoep en kauwgom zijn niet tegelaten tijdens de danslessen en optreden. Enkel in de kantine mag er gegeten worden.

 • Een korte drankpauze wordt voorzien tijdens ieder lesuur. Drankjes worden op de voorziene tafel geplaatst. Het leeggoed laat men niet rondslingeren, maar doet men in de vuilnisbakken in de gang. 

 • ​Kledij:
  • De dansers dragen sportieve danskledij (geen rokjes, kleedjes of jeansbroeken toegestaan).

  • Voor buikdans dragen we een lange rok of een losse broek. Buikdansen doen we bij voorkeur op blote voeten of speciale buikdansschoentjes

  • Tijdens de danslessen draagt men sportschoenen. Laarzen en gewone schoenen zijn enkel toegelaten bij countrydance. De verzekering laat absoluut geen sandalen toe.

  • Lange haren dienen netjes bij elkaar gehouden te worden en moeten uit het gezicht zijn.

  • Er wordt omgekleed in de kleedkamers. Kledij en handtassen dienen in de kleedkamers te worden achtergelaten. Voor buikdans laat men de schoenen ook achter in de kledkamers. Er zijn twee kleedkamers, dus voldoende plaats en ruimte voor iedereen.

  • Voor de optredens dient iedere danser in het bezit te zijn van witte sportschoenen met witte zool (wat kleur aan de achterzijde is toegelaten – geen opvallende strepen aan de zijkant)

  • De kledij, die door de dansclub ter beschikking gesteld wordt bij optredens, wordt onmiddellijk na het optreden aan de verantwoordelijke van de club netjes terugbezorgd.

 • AANWEZIGHEID

  • Wanneer door onvoorziene omstandigheden een dansles niet kan doorgaan, worden deze verplaatst naar een latere datum. Dit wordt tijdens de lessen, via Whatsapp of per mail meegedeeld. Controleer dus regelmatig uw mailbox en zorg ervoor dat de mails van onze dansclub niet automatisch in je spambox terecht komen.

  • Bij annulatie van de les, op minder dan 1 dag vooraf, worden de leden via whatsapp of per SMS verwittigd via onze SMS dienst. Hiervoor wordt het telefoonnummer gebruikt dat opgegeven wordt op het inschrijvingsformulier.

  • Afwezigheid tijdens de les dient bij voorkeur vooraf gemeld te worden.

  • Leden die tijdens het seizoen de dansclub vrijwillig verlaten, kunnen geen aanspraak maken op terugbetaling van het lidgeld.

  • Leden die afwezig zijn tijdens de dansles hebben geen recht op terugbetaling. Bij langere afwezigheid om medische reden en mits voorlegging van een doktersattest, worden de niet opgenomen lessen terugbetaald of in mindering gebracht van de volgende lesperiode.

  • Men kan wekelijks de lessen volgen zonder enige verplichting van deelname aan eventuele optredens. Opgave voor deelname dient te gebeuren binnen de gestelde termijn. Als men zich opgeeft voor een optreden, wordt er verwacht dat men wel degelijk deelneemt.

 • VERZEKERING – AANSPRAKELIJKHEID

  • Dansclub Scratch! haar lesgevers en bestuursleden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld vooro verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

   • letsels opgelopen tijdens de deelname aan de activiteiten.

   • Voorvallen die gebeuren voor en na de uren van de lessen waarvoor men ingeschreven is.o voorvallen die gebeuren buiten de danslokalen.

  • Dansclub Scratch! Vzw heeft het recht schade aan het gebouw en/of materialen veroorzaakt door een deelnemer te verhalen bij de deelnemer.

  • Na betaling van lidgeld en Danssport Vlaanderen-bijdrage zijn alle leden verzekerd tijdens de danslessen en/of optredens die door Dansclub Scratch! ingericht worden. Een ongeval dient binnen de 24u aan het bestuur gemeld te worden. Aangifteformulieren zijn verkrijgbaar bij het bestuur.

 • Privacyverklaring:
  Als gevolg van uw inschrijving, worden uw persoonsgegevens verwerkt door Dansclub Scratch! vzw, voor ledenbeheer, de organisatie van activiteiten en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden. Indien u niet wenst dat we uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op contacteren@dansclub-scratch.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken, ze verbeteren ,laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op www.dansclub-scratch.be

OPENDEURDAGEN met proeflessen: 2-4-5- 6 & 7 september
bottom of page